BETONLINE.AG poker betonline.ag PCAP file download Traffic Analysis Sample

Betonline.ag poker site pcap traffic sample

 

2017-09-25 15:49:10.187283 IP 192.168.1.102.57820 > 75.75.75.75.53: 27634+ A? poker.betonline.ag. (36)
E..@.-………fKKKK…5.,[‘k…………poker betonline.ag…..
2017-09-25 15:49:12.457700 IP 192.168.1.102.49694 > 50.22.136.104.5938: Flags [P.], seq 1454268158:1454268182, ack 2127766518, win 32458, length 24
E..@T.@…)….f2..h…2V.^.~.#.P.~..F…0………………….
2017-09-25 15:49:12.589103 IP 192.168.1.102.49694 > 50.22.136.104.5938: Flags [.], ack 25, win 32452, length 0
E..(T.@…)….f2..h…2V._.~.$.P.~………..
2017-09-25 15:49:47.366759 IP 192.168.1.102.49487 > 75.75.75.75.53: 8606+ A? www.google-analytics.com. (42)
E..F………..fKKKK.O.5.2.;!…………www.google-analytics.com…..
2017-09-25 15:49:49.584408 IP 192.168.1.102.52369 > 75.75.75.75.53: 10203+ A? poker.tigergaming.com. (39)
E..C./………fKKKK…5./D.’…………poker.tigergaming.com…..
2017-09-25 15:49:49.615175 IP 192.168.1.102.52369 > 75.75.76.76.53: 10203+ A? poker.tigergaming.com. (39)
E..C<……….fKKLL…5./C.’…………poker.tigergaming.com…..
2017-09-25 15:50:07.611927 IP 192.168.1.102.49694 > 50.22.136.104.5938: Flags [P.], seq 24:48, ack 25, win 32452, length 24
E..@T.@…)….f2..h…2V._.~.$.P.~……0………………….
2017-09-25 15:50:07.728399 IP 192.168.1.102.49694 > 50.22.136.104.5938: Flags [.], ack 49, win 32446, length 0
E..(T.@…)….f2..h…2V._.~.$&P.~..b……..
2017-09-25 15:50:08.575969 IP 192.168.1.102.55489 > 75.75.75.75.53: 11174+ A? client-cf.dropbox.com. (39)
E..C.1………fKKKK…5./ .+……….. client-cf.dropbox.com…..
2017-09-25 15:51:02.698632 IP 192.168.1.102.49694 > 50.22.136.104.5938: Flags [P.], seq 48:72, ack 49, win 32446, length 24
E..@T.@…)….f2..h…2V._.~.$&P.~……0………………….
2017-09-25 15:51:02.814051 IP 192.168.1.102.49694 > 50.22.136.104.5938: Flags [.], ack 73, win 32440, length 0
E..(T.@…)….f2..h…2V._F~.$>P.~..8……..
2017-09-25 15:51:17.250346 IP 192.168.1.102.50604 > 75.75.75.75.53: 7567+ A? ipcast1.dynupdate.noip.com. (44)
E..H.2………fKKKK…5.4……………ipcast1 dynupdate.noip.com…..
2017-09-25 15:51:57.784824 IP 192.168.1.102.49694 > 50.22.136.104.5938: Flags [P.], seq 72:96, ack 73, win 32440, length 24
E..@T.@…)….f2..h…2V._F~.$>P.~……0………………….
2017-09-25 15:51:57.899186 IP 192.168.1.102.49694 > 50.22.136.104.5938: Flags [.], ack 97, win 32434, length 0
E..(T.@…)….f2..h…2V._^~.$VP.~………..
2017-09-25 15:52:52.873056 IP 192.168.1.102.49694 > 50.22.136.104.5938: Flags [P.], seq 96:120, ack 97, win 32434, length 24
E..@T.@…)….f2..h…2V._^~.$VP.~……0………………….
2017-09-25 15:52:52.988402 IP 192.168.1.102.49694 > 50.22.136.104.5938: Flags [.], ack 121, win 32428, length 0
E..(T.@…)….f2..h…2V._v~.$nP.~………..
2017-09-25 15:53:47.959655 IP 192.168.1.102.49694 > 50.22.136.104.5938: Flags [P.], seq 120:144, ack 121, win 32428, length 24
E..@T.@…)….f2..h…2V._v~.$nP.~..t…0………………….
2017-09-25 15:53:48.074117 IP 192.168.1.102.49694 > 50.22.136.104.5938: Flags [.], ack 145, win 32422, length 0
E..(T.@…)….f2..h…2V._.~.$.P.~………..
2017-09-25 15:54:43.048410 IP 192.168.1.102.49694 > 50.22.136.104.5938: Flags [P.], seq 144:168, ack 145, win 32422, length 24
E..@T.@…)….f2..h…2V._.~.$.P.~..J…0………………….
2017-09-25 15:54:43.164776 IP 192.168.1.102.49694 > 50.22.136.104.5938: Flags [.], ack 169, win 32416, length 0
E..(T.@…)….f2..h…2V._.~.$.P.~………..
~
~
~
~